Privacybeleid

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzameling van persoonsgegevens voor de diensten die worden aangeboden door de website www.esmeethelabel.com en de verwerking ervan worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet "Informatique, Fichiers et Libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten daarvan. De verzameling van persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers van de website www.esmeethelabel.com heeft als voornaamste doel het identificeren van gebruikers voor het leveren van de diensten en aanbiedingen op de website. Verzamelde gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij de klant zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de derden zich duidelijk hebben verbonden om alle bepalingen van de gewijzigde wet van 6 januari 1978 te respecteren. Op grond van de wet heeft elke persoon die persoonsgegevens heeft verstrekt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. U kunt op elk moment verzoeken om dit recht uit te oefenen door rechtstreeks contact op te nemen met de Klantenservice.

COOKIES

Bezoekers van de website worden ervan op de hoogte gebracht dat ESMEE THE LABEL voor het navigeren op de website www.esmeethelabel.com mogelijk gebruikmaakt van de automatische verzameling van bepaalde informatie over gebruikers met behulp van cookies.

×