Juridische kennisgeving

IDENTIFICATIE EN PUBLICATIE

UITGEVER

Deze website wordt gepubliceerd door het bedrijf ESMEE THE LABEL, met maatschappelijke zetel te Avenue Jean van Horenbeeck 34-36, B-1160 Brussel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0461.502.640, vertegenwoordigd door Aubert de Cambry de Baudimont.

HOSTING

Deze website is ontworpen door Elisabeth de Cambry de Baudimont en wordt gehost door het bedrijf Shopify.

WEB DESIGN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De grafische vormgeving en het ontwerp van de website zijn gemaakt door Elisabeth de Cambry de Baudimont. Alle grafische elementen, de structuur en in het algemeen de inhoud van de website www.esmeethelabel.com zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en modellenrecht. Iedereen die inhoud of informatie verzamelt of downloadt die op de website wordt gepubliceerd, heeft slechts een recht op privégebruik, persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het kopiëren van een pagina van de website in een kader buiten www.esmeethelabel.com of het invoegen van een pagina van de website in een pagina van een andere website is verboden. Evenzo is elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de website verboden zonder de schriftelijke toestemming van Esmee the label en zou dit een inbreuk vormen die wordt bestraft volgens de artikelen L. 335-2 en volgende van de Code van Intellectuele Eigendom. De teksten, afbeeldingen, tekeningen, logo's en foto's die op Esmee the label worden weergegeven, kunnen worden gereproduceerd op papier of elektronische dragers, mits de merknaam en het adres van de website worden vermeld en deze niet voor commercieel gebruik worden gebruikt. Het niet naleven van bovenstaande bepalingen kan een inbreuk vormen die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur van de inbreuk inhoudt.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzameling van persoonsgegevens voor de diensten die worden aangeboden op de website www.esmeethelabel.com en de verwerking ervan worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet "Informatica, Bestanden en Vrijheden" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de bijbehorende decreten. De verzameling van persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers van de website www.esmeethelabel.com heeft als voornaamste doel het identificeren van gebruikers voor het leveren van de diensten en services die op de website worden aangeboden. Verzamelde gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij de klant daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en mits de derden duidelijk hebben toegezegd om alle bepalingen van de gewij zigde wet van 6 januari 1978 na te leven. Overeenkomstig de wet heeft elke persoon die persoonsgegevens heeft verstrekt recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. U kunt op elk moment gebruik maken van dit recht door rechtstreeks contact op te nemen met de Klantenservice.

COOKIES

Bezoekers van de website worden op de hoogte gebracht dat ESMEE THE LABEL voor het navigeren op de website www.esmeethelabel.com gebruik kan maken van de automatische verzameling van bepaalde informatie over gebruikers met behulp van cookies.

Juridische vermeldingen opgesteld en gecorrigeerd door Elisabeth de Cambry de Baudimont op 26 mei 2023.

×